ogłoszenie nr 2/2018

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu ogłasza drugi nabór na stanowisko urzędnicze głównego księgowego

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:2/2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu
  • Wydział:księgowość
  • Miejsce pracyMłodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu
  • Stanowiskogłówny księgowy
  • Wymiar etatu1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-02-19
  • Termin składania dokumentów2018-03-08
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu, Samostrzel 7, 89-110 Sadki (I piętro) lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 8 marca 2018 r. do godz. 14.00 z dopiskiem "Konkurs na stanowisko głównego księgowego". Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Miejsce składania dokumentówsekretariat Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu, Samostrzel 7, 89-110 Sadki (I piętro)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneW załączeniu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweW załączeniu
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyW załączeniu
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyW załączeniu
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian